TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Joanna KOWALCZYK, Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA
OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK SMAROWANYCH BIODEGRADOWALNĄ CIECZĄ CHŁODZĄCO-SMARUJĄCĄ

W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok TiAlN osadzanych na stali  HS6-5-2C techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD. Obserwacje struktury powłoki zrealizowano przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM JSM - 7100F. Analizy struktury geometrycznej powierzchni powłok TiAlN przed i po testach tribologicznych wykonano profilometrem optycznym Talysurf CCI Lite. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-01 M pracującym w skojarzeniu trącym kula-tarcza w ruchu ślizgowym. Testy zrealizowano w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem cieczą chłodząco-smarującą zawierającą dodatek uszlachetniający – asparginian cynku. Badania wykazały, że ciecz obróbkowa wpłynęła na powstanie przeciwtarciowych warstw granicznych, które zabezpieczyły przed bezpośrednim kontaktem powierzchni współpracujących tarciowo. Wpłynęło to na zmniejszenie oporów ruchu oraz dodatkowo, ze względu na właściwości metaloorganicznych związków cynku, zapewniło ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testów.

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_053_065.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

053 - 065
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.