TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Anna BROŃCZYK, Piotr KOWALEWSKI
WPŁYW SIŁY NACIĄGU WŁÓKIEN POLIMEROWYCH NA OPORY TARCIA

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości statycznego współczynnika tarcia dla włókien polimerowych (aramidowych i węglowych) podczas współpracy ciernej z próbką litą ze stali konstrukcyjnej 18G2A dla różnych wartości siły naciągu włókien (zakres od 5 do 25 N). W trakcie pomiarów, wraz ze wzrostem siły naciągu włókien, odnotowano zbliżanie się, początkowo bardzo rozbieżnych, wartości statycznego współczynnika tarcia, aż do ich niemal całkowitego wyrównania się, gdy siła naciągu wynosiła 25 N. Zaobserwowano również ścisły związek pomiędzy naprężeniami normalnymi oraz stycznymi występującymi we włóknach.

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_009_016.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

009 - 016
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.