TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Henryk CZARNECKI, Michał TAGOWSKI
MODELOWANIE STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ ZĘBA KOŁA ZĘBATEGO W PROCESIE NAGNIATANIA DYNAMICZNEGO

 W pracy przedstawiono możliwości prowadzenia badań numerycznych formowania struktury warstwy wierzchniej zęba koła zębatego, w trakcie obróbki nagniataniem dynamicznym. Na drodze symulacji komputerowej zobrazowano wpływ parametrów procesu technologicznego na kształtowanie topografii powierzchni oraz na wyznaczenie odkształcenia tworzącego nową SGP. Eksperyment został przeprowadzony z użyciem oprogramowania CATIA oraz Abaqus. Wykazano możliwość prowadzenia symulacji procesu nagniatania. oraz Abaqus. Wykazano możliwość prowadzenia symulacji procesu nagniatania. styczności podłoża oraz grubości powłoki na rozkład naprężeń i deformacje całego systemu. Analizy numeryczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla niepokrytych podłoży ze stali austenitycznej X5CrNi18-10 i ferrytycznej X20Cr13 oraz z powłokami ZrN o grubości 1 i 2 μm. W wyniku połączonej analizy MES i badań eksperymentalnych określono poziom naprężeń prowadzących do zniszczenia powłoki.

 

 

 

 

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_045_056.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

045 - 056
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.