TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
MODELOWANIE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DEFORMACJI I NAPRĘŻEŃ UKŁADÓW POWŁOKA–PODŁOŻE W TEŚCIE ZARYSOWANIA

W pracy przedstawiono wpływ obciążeń zewnętrznych przenoszonych w styku skoncentrowanym wywoływanych przez wgłębnik diamentowy podczas testu zarysowania na rozkład naprężeń w układzie powłoka–podłoże. Analizowano miejsca maksymalnej koncentracji naprężeń rozciągających prowadzących do pękania powłoki oraz naprężeń zredukowanych decydujących o uplastycznieniu podłoża. Analizy oparto o eksperymenty numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Analizie poddano układy o różnych właściwościach materiałowych powłoki i podłoża oraz o różnej geometrii kontaktujących się elementów. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono decydujący wpływ granicy plastyczności podłoża oraz grubości powłoki na rozkład naprężeń i deformacje całego systemu. Analizy numeryczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla niepokrytych podłoży ze stali austenitycznej X5CrNi18-10 i ferrytycznej X20Cr13 oraz z powłokami ZrN o grubości 1 i 2 μm. W wyniku połączonej analizy MES i badań eksperymentalnych określono poziom naprężeń prowadzących do zniszczenia powłoki.

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_033_043.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

033 - 043
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.