TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Aneta BARTKOWSKA
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE LASEROWO STOPOWANYCH MOLIBDENEM WARSTW POWIERZCHNIOWYCH STOPÓW ŻELAZA O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

W artykule przedstawiono wpływ zawartości węgla na proces laserowego stopowania molibdenem. Analizowano mikrostrukturę, chropowatość powierzchni, mikrotwardość oraz odporność na zużycie przez tarcie. W wyniku laserowego molibdenowania stali C45 i CT90 otrzymano mikrostrukturę złożoną z trzech obszarów: strefy przetopionej, strefy wpływu ciepła i podłoża. Prze-prowadzono badania odporności na zużycie przez tarcie, w którym stwierdzono, że stal narzędziowa po laserowym stopowaniu molibdenem charakteryzuje się mniejszym wskaźnikiem intensywności zużycia niż stal konstrukcyjna po laserowym stopowaniu molibdenem. 

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_009_020.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

009 - 020
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.