TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech NAPADŁEK
ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI TRIBOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ ŻELIWNYCH TULEI CYLINDROWYCH Z WYKORZYSTANIEM ABLACJI LASEROWEJ

W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych  na  żeliwie szarym poddanym modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążenie zasobników olejowych w górnej strefie tulei laserem Nd: YAG ze specjalnym systemem ogniskowania). Badaniom porównawczym poddana została topografia powierzchni ukształtowana na drodze tradycyjnej obróbki mechanicznej oraz zmodyfikowanej w wyniku mikroobróbki laserowej. Badania wstępne zmodyfikowanych gładzi tulei cylindrowych obejmowały: dobór najlepszych parametrów mikroobróbki laserowej, badania topografii powierzchni, badania struktury, twardości oraz składu chemicznego w mikroobszarach.

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_147_160.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

147 - 160
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.