TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław LABER
BADANIA WPŁYWU OBRÓBKI NAGNIATANIEM NA WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO

W pracy przedstawiono wyniki badań własności sprężysto-plastycznych warunkowane siłą nagniatania krążkowaniem naporowym żeliwa EN-GJSF-HB205. Przeprowadzone badania [L. 4] wykazały, że siła nagniatania kształtując stan warstwy wierzchniej (WW), wpływa na poprawę własności geometrycznych powierzchni oraz fizycznych WW. Dotychczasowa diagnostyka własności WW jest pracochłonna i skomplikowana. Autorzy opracowania [L. 5–7] zaproponowali diagnostykę WW metodą penetracji statycznej, która pozwala na określenie jej własności plastycznych i sprężystych, wpływających między innymi na wytrzymałość kontaktowo-zmęczeniową oraz zużycie węzłów tarcia, co potwierdziły między innymi badania [L. 4].

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_127_134.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

127 - 134
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.