TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych brązu cynowo-niklowegoCuSn12Ni2 smarowanego olejem handlowym maszynowym i modyfikowanym preparatem eksploatacyjnym (PE) o działaniu chemicznym. Do badań właściwości tribologicznych wykorzystano tester T-05. Wykazano celowość modyfikowania oleju handlowego AN-68 PE MOTOR LIFE PROFESSIONAL, który korzystnie wpłynął na własności smarne oleju handlowego, a tym samym na właściwości tribologiczne.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_117_125.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

117 - 125
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.