TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Alicja LABER
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO MOTOR LIFE PROFESSIONAL W MODYFIKOWANIU WARUNKÓW PRACY WĘZŁÓW TARCIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

W pracy przedstawiono wyniki badania własności smarnych oleju  silnikowego handlowego Superol  CC SAE-30 oraz modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym (PE)  o działaniu chemicznym MOTOR LIFE PROFESSIONAL (MLP). Badania wykazały, że modyfikowanie oleju handlowego zastosowanym PE bardzo korzystnie wpłynęło na poprawę własności smarnych poprzez polepszenie jakości warstwy granicznej, zdolnej do przenoszenia dużych obciążeń i odpornej na przerywanie. To potwierdziły badania eksploatacyjne w silnikach samochodów marki Autosan.

 

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_099_106.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

099 - 106
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.