TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI, Marcin PISAREK, Jacek ROGOWSKI
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH OLEJU NAPĘDOWEGO Z HYDROKRAKINGU W FUNKCJI ZAWARTOŚCI DODATKÓW (CHO) – PODSUMOWANIE – CZ. 4

Część 1 badanego obszaru tematycznego zawiera wyniki badań wstępnych – metodycznych. Cz. 2 ogólnie opisuje podstawowy obszar tematyczny: wyniki badań właściwości smarnych dodatków estrowych CHO (węgiel, wodór, tlen): butynianu metylu i dekanianu metylu w komponentach oleju napędowego z hydrokrakingu o zawartości siarki poniżej 5 ppm. Badania te wykonano dla próbek strumieni surowcowych i cieczy wzorcowej – n-heksadekan – w funkcji stężenia dodatków. Badania AFM z rozdzielczością poniżej 1nm pozwoliły na ocenę topologii powierzchni po procesie tarcia oraz określenie zakresu zmienności grubości tworzonej warstwy polimerów tarcia. Część 3 opracowania zawiera wyniki badań słabo poznanej grupy dodatków (CHO) ketonów. Pracę wykonano wg programu badań estrów, co pozwala na łatwe porównanie wyników badań. Oceniono też wpływ długości łańcucha ketonu na smarność.Niniejsze opracowanie skupia się na relacji oceny stanu powierzchni uzyskanej metodami instrumentalnymi, jak: AFM, Auger, XPS i SIMS wyników badań smarności grupy dodatków (CHO) – estrów i ketonów. Praca również ogólnie podsumowuje uzyskane wyniki badań zakresu tematycznego, wskazuje problemy i zagadnienia badawcze.

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_077_090.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

077 - 090
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.