TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI
METODY OCENY STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ

W artykule przedstawiono problematykę oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej. Większość z zaprezentowanych metod nie ma zastosowania we współczesnej tribologii, ale mechanizmy ich działania predysponują je do takiego wykorzystania. Dokonano klasyfikacji metod w trzech grupach: oceny energii zakumulowanej na powierzchni, oceny energii zakumulowanej w warstwie wierzchniej oraz oceny pośredniej. Wśród metod pokazano trzy propozycje autorskie oceny stanu energetycznego: metodę wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej, metodę wykorzystującą aparat Pinkiewicza oraz metodę spektroskopii elektronów Augera. Dla tych metod przedstawiono wyniki badań oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej po obróbce plastycznej na zimno.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_137-154.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

137 - 154
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.