TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jacek SAWICKI, Łukasz KACZMAREK, Witold STASZEWSKI, Jerzy ZGRAJA, Piotr KĘDZIERSKI, Rafał KASZEWSKI
PRZESYCANIE GRZANIEM INDUKCYJNYM STOPU ALUMINIUM 7075

Niniejszy artykuł dotyczy badań przesycania stopu aluminium 7075 metodą indukcyjną. Badania prowadzono w specjalnie zaprojektowanej komorze wypełnionej argonem. W pierwszej kolejności zbadano wpływ mocy i czasu na głębokość przesycania warstwy wierzchniej. Następnie przeprowadzono zgniot i próbki poddano starzeniu. Zbadano gradient twardości warstwy wierzchniej oraz przeanalizowano morfologie próbek.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_103-110.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

103 - 110
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.