TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC
WPŁYW WYMUSZEŃ MECHANICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH

W publikacji przedstawiono wyniki badania wpływu wymuszeń mechanicznych na stabilność mechaniczną i termiczną smarów plastycznych. Badane kompozycje smarowe otrzymano dyspergując w syntetycznym oleju estrowym i oleju mineralnym zagęszczacz nieorganiczny.

Do kształtowania właściwości tribologicznych zastosowano estrowe i nieorganiczne dodatki smarne. Poprzez pomiar penetracji, temperatury kroplenia i ilości wydzielonej fazy dyspergującej oceniono wpływ zastosowanych składników na właściwości fizykochemiczne.

Kompozycje poddano również działaniu wymuszeń mechanicznych i oceniono ich wpływ na zmianę wartości badanych parametrów. Przeprowadzone badania wykazały, że dla mineralnej kompozycji smarowej nastąpiło obniżenie stabilności mechanicznej i termicznej. Natomiast syntetyczne smary poprawiły swoje parametry w zakresie stabilności termicznej i mechanicznej.

 

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_091-102.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

091 - 102
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.