TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech NAPADŁEK
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ W TRIBOLOGII

W pracy przedstawiono przykłady zastosowań technologicznych ablacyjnej mikroobróbki laserowej w modyfikacji warstwy wierzchniej elementów silnika spalinowego (zawory, tuleje cylindrowe). Modyfikacja trzonków zaworów azotowanych jarzeniowo pozwoliła uzyskać charakterystyczną topografię powierzchni o wysokiej mikrotwardości do 1400 HV0,05. W procesie mikroobróbki laserowej górnej strefy stalowej i żeliwnej tulei cylindrowej wytworzono charakterystyczne mikrozasobniki olejowe, mające na celi gromadzenie oleju, a tym samym poprawę warunków współpracy skojarzenia tłok–pierścień–tuleja cylindrowa. Wykorzystując nanosekundowe impulsy laserowe, dokonano także modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi żeliwnych tulei cylindrowych, uzyskując jednocześnie efekt oczyszczania i mikronadtapiania warstwy powierzchniowej.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_081-090.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

081 - 090
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.