TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI
STANOWISKO DO BADANIA STATYCZNEGO I KINETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SPRZĘŻEŃ CIERNYCH

W artykule przedstawiono zbudowane stanowisko do badania procesów tarcia skojarzeń ciernych, stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców. Praca zawiera schemat i opis działania stanowiska oraz zaprojektowanych torów pomiarowych. W pracy dokonano teoretycznej analizy obciążeń badanych skojarzeń oraz ich wpływu na wartości wyznaczanych współczynników tarcia. Zawarto opis zastosowanego systemu pomiarowego sterowanych i wyznaczanych parametrów badawczych.  W podsumowaniu przedstawiono możliwości utylitarnego wykorzystania potencjalnych wyników badań.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_069-080.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

069 - 080
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.