TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI
BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW SKRAWANIA NA ZUŻYCIE OSTRZY GŁOWIC FREZOWYCH PRZY OBRÓBCE TWORZYW WĘGLOWYCH WPW-65

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych nad intensywnością zużywania się ostrzy noży głowic frezowych przy obróbce mechanicznej bloków węglowych. Bloki wykonane z tworzywa WPW-65, przeznaczonego na wykładziny garów Wielkich Pieców charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, co powoduje, że intensywność zużycia ściernego narzędzi jest wysoka. Przebadano wpływ prędkości i posuwu na intensywność zużycia ściernego. Wyznaczono okresy trwałości ostrza dla przyjętego kryterium zużycia oraz wydajność objętościową procesu skrawania

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_059-068.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

059 - 068
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.