TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Paweł ADAMCZYK
WPŁYW TWARDOŚCI I SPRĘŻYSTOŚCI PODŁOŻA NA MIKROUDAROWE ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE POWŁOKI

Badania mikroudarowej wytrzymałości powłok tribologicznych przeprowadzono w celu uzyskania wiedzy o pękaniu i odspajaniu fragmentów powłoki pod wpływem powtarzających się cyklicznie obciążeń o charakterze udarowym, w zależności od twardości i sprężystości podłoża. Niszczenie powłoki następuje pod wpływem kumulacji efektów zmęczeniowych w długich okresach czasu mierzonych liczbą uderzeń przy założonej sile i energii kinetycznej uderzenia. Badano powłoki TiN o grubości 0,5 µm osadzone na stali ferrytycznej i austenitycznej. Twardość i sprężystość obu podłoży oraz układów powłoka-podłoże wyznaczono przy użyciu Micro-Combi-Testera firmy CSEM. Badania mikroudarowej wytrzymałości zmęczeniowej wykonano na stanowisku zaprojektowanym i zbudowanym w Laboratorium Tribologii i Inżynierii Powierzchni AGH. Stwierdzono istotny wpływ sprężystości podłoża oraz jego twardości na badane zjawiska. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p147-158.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

147 - 158
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.