TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jarosław MOLENDA
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNYCH WIELOFUNKCYJNEGO OLEJU UNIWERSALNEGO TYPU STOU ORAZ KONWENCJONALNYCH SPECJALIZOWANYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH

Celem pracy było porównanie właściwości eksploatacyjnych wielofunkcyjnego oleju uniwersalnego typu STOU (ang. Super Tractor Oil Universal) oraz klasycznych specjalizowanych olejów przekładniowych i hydraulicznych, wytwarzanych przez tego samego producenta. Porównano właściwości tribologiczne, reologiczne i antyoksydacyjne zbadane odpowiednio, za pomocą aparatu czterokulowego, reometru rotacyjnego oraz aparatu Petrooxy. Stwierdzono, iż olej uniwersalny jest cieczą newtonowską, charakteryzującą się dwukrotnie niższą lepkością dynamiczną niż dwa pozostałe oleje zarówno w temperaturach dodatnich, jak i ujemnych. Ponadto olej uniwersalny posiada lepsze właściwości antyutleniające i przeciwzużyciowe niż olej hydrauliczny i przekładniowy, jednak wykazuje gorsze właściwości przeciwzatarciowe niż olej przekładniowy. Tym samym oleje typu STOU mogą być eksploatowane wyłącznie w umiarkowanych warunkach obciążania węzłów tarcia i układów hydraulicznych. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p135-146.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

135 - 146
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.