TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Aleksander MAZURKOW
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI CZOPA

Zjawisko tarcia spoczynkowego podczas rozruchu łożysk ślizgowych jest procesem złożonym. Do analizy zjawisk przyjęto molekularno – mechaniczną teorię tarcia. W pracy przedstawiono wyniki badań opisujące wpływ struktury geometrycznej powierzchni czopa na współczynnik tarcia spoczynkowego, moment tarcia i naprężenia styczne na powierzchni panewki. W analizie wyników badań wykazano, że rodzaj i dokładność obróbki powierzchni czopa w istotny sposób wpływa na właściwości węzła łożyskowego podczas jego rozruchu. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p125-134.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

125 - 134
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.