TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Edyta OSUCH-SŁOMKA, Witold PIEKOSZEWSKI , Marian SZCZEREK, Slavomír HOŘEJŠ
WPŁYW WARSTW HYBRYDOWYCH NA POWIERZCHNIOWĄ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STALI

W artykule zaprezentowano wyniki badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych ze stali 17HMN, które poddano technologii nawęglania niskociśnieniowego wspomaganego azotowaniem PreNitLPC® oraz próbek nawęglonych z naniesionymi technologią PVD powłokami niskotarciowymi typu: a-C:H:W (WC/C) a-C:H (DLC Comp) oraz Si-DLC (DLC SiliComp). Temperatura procesu nanoszenia powłok we wszystkich przypadkach nie przekraczała 200°C. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że cienkie powłoki PVD, nanoszone na wysokoobciążone stalowe elementy węzłów tarcia, w zróżnicowany sposób, wpływają na powierzchniową trwałość zmęczeniową pokrytej nimi stali. Jest konieczne, aby dla wyjaśnienia przyczyn tego zróżnicowania przeprowadzić dogłębne badania analityczne. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p113-124.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

113 - 124
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.