TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI
BADANIE KINETYKI PROCESU PASYWACJI POWIERZCHNI STALI NIERDZEWNYCH NA POTRZEBY MODELOWANIA TRIBOKOROZJI WĘZŁÓW ŚLIZGOWYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu pasywacji stali AISI 420, AISI 430 i AISI 304 w 0,5M roztworze H2SO4. Eksperyment realizowano na dwóch etapach. W trakcie pierwszego etapu przez 15 minut polaryzowano powierzchnię próbki potencjałem katodowym (około 0,3 V niższym od potencjału stacjonarnego). Na drugim etapie w sposób skokowy zwiększano potencjał do wartości odpowiadającej początkowi zakresu pasywnego i monitorowano zmiany natężenia prądu (około 20 pomiarów w ciągu sekundy). Zgodnie z modelem wzrostu warstw pasywnych (zaproponowanym przez S. Mischlera) uzyskane wyniki aproksymowano charakterystykami liniowymi w układzie (q-1)-log(i) (q – ładunek przepływający w badanym układzie, i – gęstość natężenia prądu pasywacji). Stałe materiałowe wyznaczone w wyniki aproksymacji wykorzystano do prognozowania tribokorozji w węźle ślizgowym typu pin-on-disc.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s305_314.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

305 - 313
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.