TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY
ANALIZA STRAT MOCY W ZAZĘBIENIACH PRZEKŁADNI Z KOŁAMI WALCOWYMI SMAROWANYMI ZANURZENIOWO

W opracowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy teoretycznej strat mocy generowanych w zazębieniach przekładni zębatej z kołami walcowymi smarowanymi sposobem zanurzeniowym. W analizie wyodrębniono dwa charakterystyczne przypadki wejścia oleju w strefę zazębienia, a mianowicie:

  –    dla ruchu współbieżnego zębnika i koła współpracującego,

  –    dla ruchu przeciwbieżnego zębnika i koła współpracującego.

Wykazano istotną różnicę tzw. strat wyciskania oleju z zazębienia dla wymienionych przypadków, przyjmując jako zmienne: podstawowe cechy geometryczne zazębienia ewolwentowego kół, parametry struktury kinematycznej przekładni oraz charakterystyki lepkościowe oleju smarującego. Symulację komputerową z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Mathcad przeprowadzono, bazując na bezwymiarowym ujęciu przepływu cieczy lepkiej w wąskiej szczelinie zazębienia.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s275_284.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

275 - 284
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.