TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jan SIKORA, Jerzy GLIWIŃSKI
BADANIA ODPORNOŚCI ZMĘCZENIOWEJ POWŁOKI ZE STOPU SNCU6 W ŁOŻYSKACH ŚLIZGOWYCH PODDANYCH WIRUJĄCEMU OBCIĄŻENIU

Odporność trójwarstwowego łożyska ślizgowego na zmęczenie badano na stanowisku MWO, w którym generowane jest wirujące obciążenie badanego obiektu. Materiał łożyskowy składał się z brązu CuPb22Sn3 pokrytego cienką powłoką ze stopu SnCu6. Brąz spiekany był  na stalowej łusce. Każde z badanych łożysk poddane było standardowemu 20-godzinnemu testowi w warunkach pełnego smarowania hydrodynamicznego. Przedstawiono metodykę badań doświadczalnych, wyniki badań metaloznawczych i analizę fraktograficzną uszkodzonych obszarów warstwy powierzchniowej łożyska. Oszacowano wartości parametrów charakteryzujących wytrzymałość zmęczeniową obiektu badań.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s263_274.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

263 - 273
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.