TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jarosław SĘP
WPŁYW GEOMETRII SZCZELINY SMAROWEJ NA NOŚNOŚĆ ŁOŻYSKA Z CZOPEM ZE ŚRUBOWYM ROWKIEM

Celem zaprezentowanych w artykule analiz było określenie wpływu śrubowego rowka na czopie na nośność poprzecznego łożyska ślizgowego. W efekcie przeprowadzonych badań zaproponowano dwa wskaźniki, za pomocą których można dokonać prognozy wpływu geometrii rowka i szczeliny smarowej na nośność. Artykuł zawiera również zestawienie wartości wskaźników oraz nośności wyznaczonych dla konkretnych przykładów łożysk.     

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s235_244.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

235 - 244
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.