TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Tomasz RYBAK, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Joanna SULEJ-CHOJNACKA, Tomasz WIŚNIEWSKI
NOWE MATERIAŁY NA WKŁADKI ENDOPROTEZ STAWU KOLANOWEGO

Endoprotezy stawu kolanowego są poza endoprotezami stawu biodrowego najczęściej stosowaną grupą implantów. Z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na ten rodzaj endoprotez. Podstawowym materiałem, stosowanym na elementy (wkładki) trące endoprotez stawu kolanowego jest polietylen o wysokiej gęstości UHMWPE. Ze względu na niewystarczające właściwości mechaniczne czystego UHMWPE prowadzone są badania nad opracowaniem nowego materiału do zastosowania na wkładki endoprotez stawu kolanowego cechujące się wysoką odpornością na zużycie. W artykule podano koncepcję wytworzenia kompozytu polimerowego wzmocnionego siatką metalową. Opisano materiały zastosowane do wytworzenia kompozytu, a także technologię wytwarzania siatki metalowej oraz technikę implementacji siatki w osnowie polimerowej. Autorzy przedstawiają wyniki badań tribologicznych przeprowadzonych na testerze T-05, wyniki badań ściskania i pełzania wytworzonych kompozytów, a także rezultaty badań przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu symulatorze do badań elementów endoprotez stawu kolanowego SBT-02.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s223_234.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

223 - 233
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.