TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK, Michał WODTKE
BADANIA DOŚWIADCZALNE RÓŻNYCH SPOSOBÓW SMAROWANIA WZDŁUŻNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne charakteryzują się znacznymi stratami tarcia, które przyczyniają się do wzrostu temperatury łożyska i obniżenia jego nośności. Obecnie olej smarujący jest zazwyczaj chłodzony w zewnętrznych układach chłodzenia. Po schłodzeniu olej jest dostarczany z powrotem do korpusu łożyska, z reguły do przestrzeni między klockami łożyska. Skuteczność dostarczania schłodzonego oleju w pobliże wlotu do szczeliny smarowej ma wpływ na temperaturę łożyska i jego obciążalność. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych trzech systemów dostarczania oleju na właściwości małego łożyska szybkoobrotowego.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s213_222.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

213 - 221
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.