TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Norbert RADEK, Janusz KAMIŃSKI
FORMOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE PRZECIWZUŻYCIOWYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH CU-MO PRZED I PO OBRÓBCE LASEROWEJ

W pracy badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów mikrotwardości i współczynnika tarcia oraz badań odporności korozyjnej. Badania przeprowadzono, wykorzystując Mo oraz Cu jako materiały powłokowe (anody) nakładane elektroiskrowo na próbki ze stali C45 (katody), a następnie przetapiane wiązką laserową. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenia produkcji bułgarskiej, model ELFA-541. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Powłoki tego typu zarówno przed, jak i po obróbce laserowej mają dobre własności i mogą znaleźć zastosowanie w ślizgowych węzłach tarcia.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s191_200.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

191 - 200
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.