TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Norbert RADEK
WŁASNOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWYCH WARSTW POWIERZCHNIOWYCH WYTWORZONYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ

W artykule przedstawiono wstępne badania własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę własności eksploatacyjnych przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów chropowatości i mikrotwardości oraz badań tribologicznych. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Co-Al2O3 i WC-Co-Al2O33TiO2, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Powłoki tego typu zwiększą odporność na zużycie ścierne narzędzi i elementów maszyn.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s181_190.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

181 - 190
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.