TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrzej POSMYK, Henryk BĄKOWSKI
MECHANIZM ZUŻYWANIA MODELOWEGO SKOJARZENIA PIERŚCIEŃ TŁOKOWY–TULEJA CYLINDROWA WYKONANEGO Z ŻELIWA I KOMPOZYTU ZBROJONEGO WŁÓKNAMI Al2O3 UŁOŻONYMI STYCZNIE DO POWIERZCHNI TARCIA

W pracy przedstawiono mechanizm zużywania skojarzenia pierścień tłokowy–tuleja cylindrowa wykonanego z żeliwa i siluminu okołoeutektycznego zbrojonego włóknami z tlenku glinu. Żeliwo szare lub sferoidalne jest stosowane na pierścienie tłokowe silników spalinowych, a kompozyt na osnowie siluminu na tuleje cylindrowe silników spalinowych. Osnową kompozytu jest stop EN-AC-4700, a fazą zbrojącą są włókna tlenku glinu. Zadaniem fazy zbrojącej jest zmniejszenie skłonności do sczepiana adhezyjnego żeliwa z aluminium w osnowie. Podczas współpracy ślizgowej ma miejsce styk powierzchni żeliwa z wystającymi ponad powierzchnię włóknami tlenku glinu. Zawartość tych włókien i ich ułożenie w stosunku do powierzchni tarcia decydują o wartości lokalnych naprężeń i odkształceń, które wywierają istotny wpływ na opory tarcia i mechanizm zużywania skojarzenia. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń lokalnych naprężeń i odkształceń wykonanych MES na modelu, w którym włókna są ułożone stycznie do powierzchni tarcia i prostopadle do kierunku ruchu pierścienia.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s173_180.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

173 - 180
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.