TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jadwiga PINKO
WYKORZYSTANIE SPEKTROFOTOMETRII W PODCZERWIENI DO OZNACZANIA INHIBITORA UTLENIANIA ORAZ PRODUKTÓW STARZENIA W OLEJACH TURBINOWYCHUSZLACHETNIONYCH (TU)

Omówiono pokrótce warunki wpływające na przebieg procesu starzenia się oleju oraz wprowadzone środki w celu wydłużenia okresu możliwości jego użytkowania. Opisano stosowaną w Energopomiarze metodykę badania i oceny zestarzenia oleju z wykorzystaniem nowoczesnego spektrofotometru japońskiej firmy JAŻCO. Skomentowano przykładowe wyniki z kilkuletniego okresu kontroli stanu i przydatności olejów dla wybranych turbin.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s165_172.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

165 - 172
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.