TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Witold PIEKOSZEWSKI, Anita MAŃKOWSKA
BADANIE WPŁYWU OLEJÓW BAZOWYCH NA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW Z CIENKIMI POWŁOKAMI NISKOTARCIOWYMI

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu olejów bazowych pochodzenia mineralnego, syntetycznego oraz roślinnego na powierzchniową trwałość zmęczeniową wysokoobciążonych węzłów tarcia z elementami z naniesionymi powłokami niskotarciowymi. Przebadano różne skojarzenia materiałowe (stal–stal oraz stal skojarzona z elementami z powłokami PVD) smarowane wybranymi olejami bazowymi. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ oleju bazowego na trwałość zmęczeniową badanych skojarzeń. Wpływ ten był zróżnicowany i zależny w dużym stopniu od badanego skojarzenia materiałowego.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s153_164.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

153 - 164
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.