TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marcin CHMIELEWSKI, Jan DUTKIEWICZ, Anita MAŃKOWSKA - SNOPCZYŃSKA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Katarzyna PIETRZAK
WŁAŚCIWOŚĆI TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTÓW Cu-C ZAWIERAJĄCYCH GRAFEN, NANORURKI I NANOPROSZEK GRAFITU

Spiekane kompozyty Cu-C są materiałami stosowanymi w urządzeniach elektrycznych z uwagi na ich wysoką przewodność elektryczną, cieplną i doskonałą odporność na ścieranie. Właściwości te zależą od postaci węgla wchodzącego w skład kompozytu. W pracy zbadano wpływ różnych form węgla (nanorurki, nanoproszek grafitu, grafen) na właściwości tribologiczne spiekanych kompozytów Cu-C. Kompozyty otrzymano techniką metalurgii proszków. Proces spiekania przeprowadzono w próżni stosując następujące parametry: temperatura spiekania 520°C, ciśnienie prasowania 600 MPa, czas prasowania 10 min. Badania tribologiczne przeprowadzono za pomocą stanowiska badawczego SRV (Schwingungs Reibung und Verschleiss) w układzie ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia suchego. W pracy zbadano właściwości tribologiczne (tarcie i zużycie) kompozytów miedzi i węgla o udziale 3% obj. Do analizy zużytych powierzchni zastosowano skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) oraz omówiono mechanizm zużycia materiałów kompozytowych Cu-C. Najniższe tarcie i zużycie uzyskano dla kompozytów Cu-C z nanoproszkiem grafitu oraz grafenu. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p045-058.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

045 - 058
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.