TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK
STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI UKONSTYTUOWANA W PROCESIE OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

Obróbka elektroerozyjna, należąca do tzw. niekonwencjonalnych metod obróbki materiałów, znalazła szerokie zastosowanie w kształtowaniu elementów wykonanych z materiałów trudnoskrawalnych oraz o złożonej geometrii. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę obróbki elektroerozyjnej. Analizie (ilościowej i jakościowej) poddano wyniki badań (mikroskop optyczny, elektronowy mikroskop skaningowy, profilometr) struktury geometrycznej powierzchni ukonstytuowanej w procesie obróbki elektroerozyjnej. Stwierdzono istotny wpływ parametrów obróbki na ukształtowanie powierzchni oraz jej jakość technologiczną.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s063_074.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

063 - 074
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.