TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jerzy NAPIÓRKOWSKI
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI GLEBOWEJ MASY ŚCIERNEJ W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA ZUŻYCIOWEGO

Przedstawiono wyniki badania wpływu właściwości glebowej masy ściernej na  zużycie  stali 38 GSA, powszechnie stosowanej na elementy robocze obrabiające glebę. Właściwości masy ściernej scharakteryzowano składem granulometrycznym, wilgotnością oraz zwięzłością gleby. Badania przeprowadzono na maszynie zużyciowej metodą „wirującej misy” w trzech rodzajach masy ściernej, tj. piasku luźnym, glinach lekkiej i ciężkiej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotny wpływ charakterystyk gleby na przebieg i intensywność zużywania dla gleb. O przebiegu zużywania w masie glebowej zawierającej znaczny udział frakcji iłu i pyłu decyduje przede wszystkim jej wilgotność i zwięzłość. 

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s053_062.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

053 - 062
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.