TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech ŻÓRAWSKI
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK NATRYSKANYCH PLAZMOWO I HVOF

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości natryskanych plazmowo i naddźwiękowo powłok NiCrBSi/Fe2O3. Zastosowana technika natryskiwania ma wpływ na skład fazowy natryskanych powłok. Powłoki natryskane naddźwiękowo miały znacznie mniejszą porowatość niż powłoki natryskiwane plazmowo. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że powłoki natryskane naddźwiękowo wykazały większą odporność na zużywanie ścierne. Wraz z zawartością Fe2O3 w mieszaninie malała odporność powłok na zużycie. Powłoki natryskane plazmowo miały wyższą odporność na zatarcie niż powłoki natryskane naddźwiękowo.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_319_327.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

319 - 327
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.