TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Vyacheslav F. BEZJAZYCHNYJ, Alexander N. SUTYAGIN
WPŁYW RÓWNOWAGI JAKOŚCIOWYCH PARAMETRÓW WARSTWY WIERZCHNIEJ NA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYWANIE CZĘŚCI MASZYN

W artykule opisano proces utwardzania i odpuszczania warstwy wierzchniej elementów w procesie tarcia podczas tworzenia się stanu równowagi powierzchni roboczych elementów trących. Bazując na podejściu energetycznym do problemu określenia zależności pomiędzy intensywnością zużywania współpracujących powierzchni a jakością warstwy wierzchniej, zaprezentowano równanie dla obliczania liniowej intensywności zużywania w stanie równowagi. Równanie zawiera następujące zmienne charakteryzujące jakość powierzchni: parametr chropowatości, stopień zgniotu warstwy wierzchniej, występujące naprężenia w warstwie wierzchniej obrabianych materiałów i głębokość zgniotu. W pracy została zaprezentowano możliwość określenia zależności intensywności zużywania od parametrów technologicznych obróbki. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p035-044.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

035 - 044
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.