TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jan ZWOLAK, Marcin WITEK
KRYTERIA WYBORU MATERIAŁU NA KOŁA ZĘBATE W ODNIESIENIU DO STOSOWANEJ

W pracy podjęto zagadnienia dotyczące wyboru materiału na koła zębate, w zależności od stosowanych operacji technologicznych w końcowym etapie procesu ich wytwarzania. Rozważania prowadzono na kołach zębatych stosowanych w układach napędowych maszyn roboczych ciężkich. Są to napędy przenoszące wysokie wartości momentów obrotowych, o dużym zakresie zmienności w czasie eksploatacji. Podstawowymi elementami zapewniającymi uzyskanie niezawodności i odpowiedniej trwałości układu napędowego są koła zębate, mające wysoką wytrzymałość powierzchniową boku zęba (odporność na zużywanie pittingowe), jak również wysoką wytrzymałość objętościową stopy zęba (odporność na złamanie zęba u podstawy). Stosowanie odpowiedniej technologii w obróbce wykończeniowej kół zębatych z określonych materiałów daje możliwość uzyskania pożądanych cech wytrzymałościowych.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_293_306.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

293 - 306
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.