TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrzej ZABORSKI
KONSTYTUOWANIE WARSTW WIERZCHNICH O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH EKSPLOATACYJNYCH OBRÓBKĄ NAGNIATANIEM

Omówiono proces konstytuowania warstw wierzchnich na drodze nagniatania naporowego tocznego. W wyniku tego procesu nierówności powierzchni pozostałe po obróbce poprzedzającej zostają trwale odkształcone, a na powierzchni obrobionej powstaje nowa struktura nierówności warunkowana kinematyką procesu nagniatania. Stosując narzędzia o różnych kształtach lub zmieniając parametry obróbki, można osiągnąć różny stopień odkształcenia nierówności. Analizując przebieg procesu obróbki nagniataniem, można zauważyć, że płynięcie materiału może doprowadzić, przy dostatecznie dużych naciskach, do tworzenia się na obrabianej powierzchni fali materiału spiętrzonego przed elementem nagniatającym, zarówno w kierunku osiowym, jak i obwodowym.Proces nagniatania pozwala na stosunkowo łatwe sterowanie parametrami stanu warstwy wierzchniej, prowadząc do uzyskiwania powierzchni o oczekiwanych właściwościach użytkowych.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_271_282.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

271 - 282
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.