TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI
WPŁYW STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ NA ZWILŻALNOŚĆ STOPU ALUMINIUM EN-AW ALMG2 AKTYWNYMI I NIEAKTYWNYMI SUBSTANCJAMI SMARUJĄCYMI

W artykule przedstawiono wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu aluminium na jej zwilżalność aktywnymi i nieaktywnymi powierzchniowo substancjami smarującymi. Stan energetyczny oceniano na podstawie analizyzmianswobodnej energii powierzchniowej obliczanej (metodą zawartą w normie ASTM D5946) w oparciu o pomiary statycznego kąta zwilżania. Zwilżalność charakteryzowano na podstawie obserwacji zmian statycznego kąta zwilżania dla trzech substancji smarujących: oleju parafinowego, oleju Tranself EP (przeciwzatarciowe dodatki fosforowo siarkowe) i oleju Total Azolla ZS100 (przeciwzużyciowy dodatek alkiloditiofosforanu cynku). Stwierdzono, że wzrost swobodnej energii powierzchniowej wpływa na zmianę zwilżalności powierzchni aluminium w przypadku smarowania olejem parafinowym (nieaktywnympowierzchniowo) i olejami z dodatkami AW/EP. Dla nieaktywnego środka smarowego wykonano także analizę zwilżalności na podstawie wykonanych pomiarów dynamicznego kąta zwilżania.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_257_270.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

257 - 270
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.