TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Michał WODTKE, Michał WASILCZUK, Grzegorz ROTTA, Piotr PAJĄCZKOWSKI
BADANIA TEORETYCZNE I DOŚWIADCZALNE ROZKŁADU TEMPERATUR W HYDRODYNAMICZNYM ŁOŻYSKU WZDŁUŻNYM

W referacie zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń uzyskane dzięki zastosowaniu rozwijanej w Politechnice Gdańskiej nowej metody oceny własności hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych. Bazuje ona na wykorzystaniu techniki automatycznej wymiany informacji pomiędzy uwzględnianymi w analizach problemów obliczeń łożyskowych obszarami zadania, tj. płynowym i strukturalnym, wykorzystując w tym celu dostępne programy obliczeniowe MES (technika FSI – Fluid Solid Interaction). Analizy przeprowadzono dla łożyska wzdłużnego, dla którego uzyskano również wyniki badań doświadczalnych na stanowisku SON Politechniki Gdańskiej. Porównano wybrane wyniki analiz obliczeniowych oraz badań doświadczalnych, przeprowadzając w ten sposób weryfikację modelu obliczeniowego.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_247_255.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

247 - 255
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.