TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Vyacheslav F. BEZYAZYCHNYJ, Roman N. FOMENKO
WPŁYW CHARAKTERYSTYK TRIBOLOGICZNYCH NARZĘDZI POKRYTYCH POWŁOKAMI NA PROCES SKRAWANIA I PARAMETRY JAKOŚCIOWE WARSTWY WIERZCHNIEJ

 

W pracy zbadano wpływ nanostrukturalnych powłok na narzędziach na proces skrawania i parametry jakościowe warstwy wierzchniej. Badaniom poddano, stosując szeroki zakres parametrów skrawania, wiele rodzajów obrabianych materiałów i narzędzi pokrytych powłokami. Podano także wyniki dla różnych kształtów narzędzi z węglika pokrytych powłokami. Bazując na otrzymanych zależnościach, opracowano równania obrabialności pozwalające na dobór optymalnej prędkości skrawania dla różnych kombinacji obrabiany materiał – narzędzi z powłoką. Została także określona zależność pomiędzy charakterystykami tarciowymi narzędzi pokrytych powłokami a kątem skrawania. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano metodologię obliczania parametrów technologicznych toczenia, dla których uzyskuje się wymagany poziom jakości i dokładności obróbki. Aby zweryfikować opracowane modele matematyczne dokonano porównania wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi. Wyniki badań dowiodły, że dla narzędzi z powłokami redukcja chropowatości, naprężeń własnych oraz zgniotu koreluje z obniżeniem współczynnika tarcia. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p025-034.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

025 - 034
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.