TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrzej Szymon WALISZEWSKI, Szymon MISTUR
BADANIE SKUTECZNOŚCI CIECZY ANTYSCUFFINGOWYCH STOSOWANYCH PODCZAS TRANSPORTU BUTELEK NA PRZENOŚNIKACH

Podczas transportu butelek szklanych na przenośnikach powierzchnie ich ulegają uszkodzeniu w miejscach styku. Powstają ślady zużycia w postaci pierścieni na obwodzie .Przeciwdziałanie temu procesowi polega między innymi na stosowaniu cieczy antyscuffingowych. W artykule przedstawiono oryginalną  metodę badania skuteczności działania takich cieczy oraz zamieszczono wyniki badań porównawczych dla kilku z nich. Wykazano przydatność zaprojektowanego stanowiska do badania zużycia. Stanowisko to  nazwano „aparatem czterobutelkowym”.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_169_175.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

169 - 175
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.