TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Mihaela VLAD, Marian M. SZCZEREK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Maksim ANTONOV
MECHANIZMY ZUŻYWANIA WYSOKOOBCIĄŻONEGO SMAROWANEGO ŚLIZGOWEGO WĘZŁA TARCIA POWŁOKA/STAL

W pracy dokonano porównania mechanizmów zużywania skojarzenia powłoka/stal w warunkach zacierania smarowanego olejem z różnymi stężeniami dodatku przeciwzatarciowego typu EP (extreme pressure) do mechanizmu zużywania skojarzenia stal/stal. Badania odporności na zacieranie przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu czterokulowego w warunkach ciągłego narastania obciążenia. Na podstawie wyników badań tribologicznych i analiz powierzchni zaproponowano opis mechanizmu zużywania w warunkach zacierania skojarzenia powłoka/stal smarowanego olejem bazowym z dodatkiem EP. Wyjaśnia on poprawę charakterystyk tribologicznych skojarzenia powłoka/stal w stosunku poprzez: ograniczenie adhezji wynikające ze zmiany powinowactwa materiałów trących, transfer materiału powłoki na element stalowy i powstawanie produktów reakcji dodatków ze stalą, które tworzą warstewkę chroniącą przed inicjacją zacierania.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_153_168.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

153 - 168
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.