TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marian W. SUŁEK, Anna BĄK
KAPRYLOAMFOPROPONIAN SODU JAKO EFEKTYWNY DODATEK MODYFIKUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI SMARNE WODY

Przedstawiona tematyka jest kontynuacją dotychczas prowadzonych badań substancji smarowych na bazie wody i aktywnych powierzchniowo związków. Przewiduje się wykorzystanie uzyskanych rezultatów do opracowania składu cieczy eksploatacyjnych. Wytypowany dodatek, kapryloamfoproponian sodu (CyNa), modyfikujący właściwości smarne wody, jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym. Właściwości zatarciowe wodnych roztworów CyNa są określaneza pomocą aparatu czterokulowego (T-02). Wyznaczono obciążenie zacierające (Pt), obciążenie zatarcia (Poz) oraz graniczny nacisk zatarcia (poz). Na podstawie uzyskanych wyników analizowano zdolności przeciwzatarciowe wodnych roztworów stosowanego surfaktantu.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_099_106.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

099 - 106
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.