TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Paulina NESKA-BAKUS, Leszek MARGIELEWSKI, Michał CICHOMSKI
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE DITIOFOSFORANÓW ALKOKSYLOWYCH N-ALKOHOLI, N-ALKILOFENOLI I ALKOKSYLOWANYCH GLIKOLI W UKŁADACH TARCIOWYCH: STAL–STAL, TLENEK GLINU–TLENEK GLINU I TLENEK GLINU–STAL

Dialkilo(arylo)-etoksyditiofosforany cynku (ZETP) – nowo otrzymane pochodne O,O-diestru kwasu ditiofosforowego ze względu na niższą zawartość fosforu i siarki w cząstece i wyższą temperaturę rozkładu niż dialkilo(arylo)ditiofosforany cynku (ZDTP) mogą obniżać zatruwanie katalizatorów spalin z silników samochodowych. Badania tarciowe przeprowadzone zostały na aparatach tarciowych; kula–tarcza (T-11) i czterokulowym. Do badań tarciowych użyto roztworów ZETP w bazach olejowych: sebacynianie diizooktylu, polialfaolefina/adypinianie diizooktylu i oleju mineralnym. Stwierdzono wpływ wielkości, szybkości i organizacji zaadsorbowannych cząsteczek dodatków (admicelii), długości łańcuchów etoksylowych w nowo zsyntezowanych dialkilo (arylo)-etoksyditiofosforanach cynku na ich zróżnicowane właściwości przeciwtarciowe i przeciwzużyciowe.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_087_098.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

087 - 098
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.