TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław LABER, Mariusz JENEK
BADANIA WPŁYWU PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI SMARNYCH OLEJÓW ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu preparatów eksploatacyjnych na zmiany własności smarnych olejów oraz właściwości tribologicznych żeliwa. Przeanalizowano synergizm dodatku technologicznego z preparatami eksploatacyjnymi, oraz ich oddziaływanie na powierzchnię tarcia w oparciu o pomiary stereometrii i analizę na mikroskopie skaningowym.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_025_038.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

025 - 038
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.