TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, VolfLESHCHYNSKY, Mikhail IGNATEV, Jacek BOROWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WARSTW PRZECIWZUŻYCIOWYCH NA NARZĘDZIA DO KUCIA NA ZIMNO

Narzędzia do kucia na zimno poddawane są bardzo dużym obciążeniom ze względu na wysokie naprężenia oraz umocnienie podczas kształtowania. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu zmiany powierzchni narzędzi z twardymi powłokami orazmikrokanalikami wypełnionymi nanocząstkami smarów stałych na właściwości tribologiczne narzędzi dla procesów kucia na zimno. Analiza otrzymanych wyników zastosowania powyższej kompozycji powłok dla narzędzi kuźniczych wykazuje korzystny efekt zastosowania nano- i mikrocząstek smarów stałych w mikrokanalikach na powierzchniach trących. W przypadku obszarów o wysokim naprężeniu stykowym bardziej efektywne od zastosowania kompozycji powłok wydaje się być zastosowanie powłok nanowarstwowych (takich jak nACVIc). Zastosowanie mikrokanalików wypełnionych nanocząstkami MoS2 jest bardziej efektywne dla obszarów charakteryzujących się zużyciem ściernym.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p239_248.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

239 - 248
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.