TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrzej Szymon WALISZEWSKI
WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO NA LEPKOŚĆ OLEJÓW SMAROWYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań lepkości próbek mineralnego oleju bazowego, oleju bazowego z dodatkiem typu wiskozatora oraz oleju silnikowego po ich naświetleniu promieniowaniem ultrafiletowym UV-C w różnych sekwencjach czasowych. Wykazano, że istnieje wpływ czasu naświetlania tych próbek na zmiany ich lepkości kinematycznej oraz na wskaźnik lepkości. Uznano, że prezentowana metoda nadaje się do badań porównawczych stabilności lepkości olejów smarowych.

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p225_230.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

225 - 230
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.