TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Seweryn SPAŁEK, Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK
DIAGNOSTYKA DRGANIOWA JAKO METODA WSPOMAGANIA DOBORU OLEJU DO SMAROWANIA PRZEKŁADNIZĘBATEJ

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wspomagania doboru optymalnej klasy lepkościowej oleju smarującego do walcowej przekładni zębatej poprzez zastosowanie analizy drganiowej. Dla pracującej w elektrociepłowni w układzie napędowym przenośnika taśmowego przekładni smarowanej olejem maszynowym o zbyt niskiej klasie lepkości (VG ISO 46) dokonano w wybranych punktach obudowy pomiaru drgań, stwierdzając ich podwyższony poziom. Zaproponowano więc zastosowanie oleju przekładniowego o klasie lepkości VG 150, co jak wykazały wyniki badań spowodowało obniżenie amplitudy drgań (a zatem i hałasu) generowanych przez przekładnię oraz obniżenie ustalonej temperatury roboczej oleju o około 15%. Zaprezentowany w artykule praktyczny przykład dokumentuje możliwość zastosowania diagnostyki drganiowej jako metody wspomagania w procesie optymalizacji doboru oleju do smarowania przemysłowych przekładni zębatych.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p205_211.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

205 - 211
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.