TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Anita PTAK, Wojciech WIELEBA, Piotr KOWALEWSKI, Dymitry CAPANIDIS
WPŁYW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY POWIETRZA NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA STATYCZNEGOWYBRANYCH PAR ŚLIZGOWYCH METAL–POLIMER

Warunki otoczenia występujące podczas współpracy elementów nie pozo­stają bez wpływu na wartość współczynnika tarcia statycznego. W literaturze można znaleźć przede wszystkim opracowania dotyczące wpływu temperatury na procesy tarcia materiałów polimerowych. Wciąż jednak niewiele jest infor­macji na temat wpływu wilgotności na te procesy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu temperatury i wilgotności powietrza na współczynnik tarcia statycznego wybranych par ślizgowych typu metal–polimer. Przedsta­wiono wyniki badań dla wybranych par ślizgowych typu metal–polimer w wa­runkach tarcia technicznie suchego. Badania przeprowadzono na stanowisku typu „pin-on-disc” w komorze klimatycznej w zakresie temperatury od 10°C do 90°C oraz wilgotności względnej od 35% do 95%.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p181_188.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

181 - 188
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.